Sabka Sai Telugu Web Series (2021) | Trailer | Cast | Release Date

Sabka Sai Telugu Web Series (2021) | Trailer | Cast | Release Date

Sabka Sai Web Series Trailer

#SabkaSai, releasing on 26 August. All episodes will be available in Telugu, Tamil and Hindi.

#MXOriginalSeries #MXPlayer

Directed by Ajit Bhairavkar

Key Cast: Raj Arjun, Mohammad Samad, Aakash Sinha, Gulki Joshi, Rohit Phalke, Manoj Kolhatkar, Asheesh Kapur, Devika Daftardar, Rajendra Shisatkar, Chirag Vohra, Gyanendra Tripathi, Vartika Tiwari, Gauri Konge, Shivraj Walvekar, Sanjay Bhatia, Atul Kaswa, Avadhoot Gandhi, Vitthal Kale, Mohit Tiwari, Avinash Soni, Santosh Ojha, Abhishek Rahalkar, Meera Sarang, Vivek Pandkar, Prasanna Ketkar, Prashant Tapasvi, Amol Nikhare, Satish Agashe, Romi Siddiqui, J. Brandon Hill, Trupti Deore, Amir ArunAsha Tadwalkar, Atharva Phadnis, Adarsh Dinesh Kadam, Sharv Vikram Date, Ved Tarde and Brijesh Karanwal

Sabka Sai Web Series Cast

Raj Arjun

Mohammad Samad

Aakash Sinha

Gulki Joshi

Rohit Phalke

Manoj Kolhatkar

Asheesh Kapur

 

Sabka Sai Web Series Release Date

26th August 2021 on MX Player