Ishq (Not a Love Story) Telugu Movie 2021 | Trailer | Cast | Release Date

Ishq (Not a Love Story) Telugu Movie 2021 | Trailer | Cast | Release Date

Ishq (Not a Love Story) Movie Trailer

 

Ishq (Not a Love Story) Movie Cast

Teja Sajja

Priya Prakash Varrier

 

Ishq (Not a Love Story) Movie Release Date

30 July 2021